IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Congress Secretariat

Polish Historical Association, Krakow Branch ul. Gołębia 13 31-007 Kraków email: sekretariat.ivkongres@uj.edu.pl