IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Nagroda Pro Historia Polonorum

Z okazji IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który odbędzie się w Krakowie w dniach 19-22 października 2022 r., po raz czwarty zostanie przyznana nagroda Pro Historia Polonorum za najlepszą książkę historyczną opublikowaną w wydawnictwach zagranicznych, dotyczącą historii Polski i Polaków lub regionu środkowoeuropejskiego (z uwzględnieniem historii Polski), opublikowaną w języku obcym w latach 2017 – 2021 przez badaczy afiliowanych w zagranicznych instytucjach naukowych. Laureatami poprzednich edycji nagrody byli Timothy Snyder, Antony Polonsky i Robert Frost.

Laureat Nagrody Pro Historia Polonorum

Richard Butterwick-Pawlikowski, za książkę:

 • The Polish-Lithuanian Commonwealth, 1733-1795: Light and Flame, Yale University Press, 2021.

 

Nagroda honorowa

Patrice Dabrowski za całokształt dorobku, w tym za książki:

 • The Carpathians: Discovering the Highlands of Poland and Ukraine, Ithaca, 2021.
 • Poland: The First Thousand Years, Northern Illinois University Press, 2016
 • Commemorations and the Shaping of Modern Poland, Indiana University Press, 2004

 

Książki nominowane do nagrody

 1. Butterwick R., The Polish-Lithuanian Commonwealth, 1733-1795: Light and Flame, Yale University Press, New Haven 2021.
 2. Ciancia K., On Civilization’s Edge: A Polish Borderland in the Interwar World, Oxford University Press, New York 2020.
 3. Dabrowski P.M., The Carpathians: Discovering the Highlands of Poland and Ukraine, Ithaca, New York 2021.
 4. Dadej I., Beruf und Berufung transnational: Deusche und polnische Akademikerinnen in der Zwischenkriegszeit, Osnabrück 2019.
 5. Fairweather J., The Volunteer: One Man, an Underground Army, and the Secret Mission to Destroy Auschwitz, New York, NY 2019.
 6. Frey Y., Histoire des Polonais en France, Paris 2019.
 7. Huener J., The Polish Catholic Church Under German Occupation: The Reichsgau Wartheland, 1939-1945, Bloomington, Indiana 2021.
 8. Müller A., If the Walls Could Speak: Inside a Women’s Prison in Communist Poland, Oxford University Press, Oxford, New York 2017.
 9. Nowakowska N., King Sigismund of Poland and Martin Luther: The Reformation before Confessionalization, Oxford University Press, Oxford, New York 2018.
 10. Крих А.А., Мулина С.А., and Данильчик А., Барские конфедераты в Западной Сибири: биографический словарь, Алетейя, Санкт-Петербург 2020.

Do zgłaszania kandydatur uprawnieni są pracownicy naukowi co najmniej ze stopniem doktora. Zgłoszenie winno zawierać krótkie uzasadnienie merytoryczne oraz egzemplarz zgłaszanej pracy (w dowolnej formie). Powinno ono zostać przesłane do dnia 31 stycznia 2022 r. przy pomocy formularza.

Kapituła powołana przez Komitet Organizacyjny Kongresu dokona rozstrzygnięcia konkursu w lipcu 2022 roku, zaś wręczenie nagrody głównej, a także nominacji do nagrody oraz (ewentualnej) honorowej nagrody specjalnej dla autora zagranicznego za szczególnie wybitny dorobek w zakresie historii Polski nastąpi w czasie inauguracji Kongresu.

Regulamin Nagrody i skład kapituły

 1. Do nagrody mogą być zgłaszane oryginalne książki naukowe opublikowane w wydawnictwach zagranicznych, dotyczące historii Polski i Polaków lub regionu środkowoeuropejskiego (z uwzględnieniem historii Polski), opublikowane w języku obcym w latach 2017 – 2021 przez badaczy afiliowanych w zagranicznych instytucjach naukowych.
 2. Kapituła nagrody powołana zostaje przez Komitet Organizacyjny IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. W jej skład wchodzą:

 

KAPITUŁA KONKURSOWA

Przewodniczący Kapituły:

 • Prof. dr hab. Stanisław Sroka – Dziekan Wydziału Historycznego UJ

 

Sekretarz

 • dr Stanisław Witecki


Członkowie:

 • Prof. Antony Polonsky 
 • Prof. dr hab. Michał Baczkowski
 • Prof. dr hab. Andrzej Chwalba
 • Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk
 • Prof. dr hab. Andrzej Nowak
 • Prof. dr hab. Maciej Salamon
 • Prof. dr hab. Mariusz Wołos
 • Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski
 • Dr hab. Tadeusz Czekalski, prof. UJ
 • Dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ
 • Dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ
 • Dr hab. Marta Kurkowska-Budan, prof. UJ
 • Dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP
 • Dr Wiktoria Kudela-Świątek

 

 1. Do zgłaszania kandydatur uprawnieni są pracownicy naukowi co najmniej ze stopniem doktora. Zgłoszenie powinno zostać przesłane do dnia 31 stycznia 2022przy pomocy formularza znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/VziNjUY9gxRs1ePs5. Powinno ono zawierać krótkie uzasadnienie merytoryczne oraz elektroniczny egzemplarz zgłaszanej książki. Zgłaszaną pracę można również wysłać w formie drukowanej na adres: Stanisław Sroka Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul Gołębia 24, 31-007 Kraków z dopiskiem „Pro Historia Polonorum”.
 2. Kandydatury do nagrody można zgłaszać do 31 stycznia 2022 roku.
 3. Wstępnej oceny zgłoszonych publikacji dokonują członkowie Kapituły na prośbę przewodniczącego Kapituły.
 4. Spośród zgłoszonych książek Kapituła wyłania 5-10 najwyżej ocenianych pozycji, które nominuje do nagrody. Zostają one skierowane do zrecenzowania przez specjalistów.
 5. Spośród nominowanych i zrecenzowanych pozycji Kapituła wybiera 1 pracę przyznając jej autorowi nagrodę główną.
 6. Kapituła może również wyróżnić honorową nagrodą specjalną jednego badacza zagranicznego za całokształt wybitnego dorobku dotyczącego dziejów Polski.

9. Wręczenie pieniężnej nagrody głównej wraz ze statuetką Galla Anonima, dyplomu, honorowej nagrody specjalnej oraz dyplomów za prace nominowane odbywa się publicznie w czasie inauguracji Kongresu.

Sekretariat Kongresu

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie ul. Gołębia 13 31-007 Kraków email: sekretariat.ivkongres@uj.edu.pl