IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Co pięć lat od 2007 r. środowisko krakowskich historyków zaprasza do udziału w Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. To niezwykłe wydarzenie gromadzi za każdym razem setki naukowców z całego świata zainteresowanych polską historią, kulturą i językiem. Od samego początku głównym celem Kongresu jest rozwijanie dialogu, wymiana doświadczeń i inspiracji oraz upowszechnianie badań nad dziejami Polski. Podejmując się kontynuacji tego zamierzenia pragniemy już dziś zachęcić do współtworzenia IV edycji Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Mimo niepewności i nieprzewidywalności, jakie przyniosła ze sobą globalna pandemia, przystępujemy do organizacji Kongresu wierząc, że uda nam się wszystkim bezpiecznie spotkać Tematem Kongresu będą tym razem „spotkania kultur”. Chcielibyśmy przyjrzeć się historii ziem polskich przez pryzmat wzajemnych relacji i oddziaływań różnych nurtów i wzorców kulturowych obecnych tu przez dekady czy stulecia. Idee i dobra, zwyczaje i wzorce, tożsamości i języki spotykały się tu ze sobą niczym w tyglu, laboratorium czy też porcie przeładunkowym. Kulturowa, etniczna, językowa, religijna, gospodarcza, demograficzna i  społeczna różnorodność stanowiła bowiem dominantę dziejów Polski, która wyryła trwały ślad w naszym dorobku kulturowym i zbiorowej tożsamości. Zapraszając badaczy zainteresowanych dziejami Polski do Krakowa pragniemy zadać pytania o dynamikę, skalę i złożoność tych oddziaływań, główne kierunki transmisji i retransmisji, a także przyjrzeć się temu, jakie skutki dla historii Polski niosły ze sobą spotkania kultur. Definiując kulturę możliwie szeroko chcemy uwzględnić tak jej wysokie, jak i popularne rejestry. Mamy nadzieję, że tak zarysowany temat spotka się z szerokim zainteresowaniem Do udziału – jak w poprzednich latach – w sesjach, dyskusjach czy wykładach zapraszamy więc reprezentantów różnych dyscyplin: historyków, archeologów, historyków sztuki, antropologów, socjologów, literaturoznawców, językoznawców czy kulturoznawców. Przygotowaniom do Kongresu towarzyszyć będzie także kolejna edycja konkursu „Pro Historia Polonorum” na najlepszą zagraniczną książkę o historii Polski wydaną Zachęcając do wsparcia i współtworzenia IV Kongresu mamy głęboką nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach, kongresowe spotkania w Krakowie będą okazją do odkrywania i rozwijania nowych perspektyw badawczych, ożywionej dyskusji, a przede wszystkim do autentycznego spotkania i dialogu. w Krakowie w październiku 2022 r. i przyczyni się do ożywionego dialogu wokół historii Polski w świecie. w ciągu ostatnich lat oraz inne wydarzenia towarzyszące. W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem

Sekretariat Kongresu

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie ul. Gołębia 13 31-007 Kraków email: sekretariat.ivkongres@uj.edu.pl