IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

PATRONAT HONOROWY PRZYJĘLI:

ORGANIZATORZY:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PATRONAT MEDIALNY:

Sfinansowano ze środków programu strategicznego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” realizowanego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komitet Honorowy Kongresu

prof. dr hab. Jacek Popiel – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
prof. dr hab. Andrzej Chwalba – Wiceprezes PTH, Przewodniczący Komitetu Honorowego
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
prof. dr hab. Zdzisław Noga
prof. dr hab. Bożena Popiołek
prof. dr hab. Jacek Purchla
prof. dr hab. Maciej Salamon
prof. dr hab. Jan Święch
prof. dr hab. Marek Wilczyński
prof. dr hab. Mariusz Wołos
prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Komitet Organizacyjny Kongresu

dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP – Współprzewodnicząca
dr Marcin Jarząbek – Współprzewodniczący
dr hab. Katarzyna Kuras, prof. UJ
dr Konrad Meus
dr Kamil Ruszała
prof. dr hab. Łukasz T. Sroka
prof. dr hab. Stanisław Sroka – Dziekan Wydziału Historycznego, Przewodniczący Kapituły
Nagrody Pro Historia Polonorum
dr Stanisław Witecki – sekretarz Kapituły Nagrody Pro Historia Polonorum
dr hab. Piotr Wróbel, prof. UJ
dr hab. Anna Zapalec, prof. UP
dr Jacek Zinkiewicz – Muzeum Krakowa
mgr Maciej Pilch
mgr Kinga Rozwadowska
mgr Michał Rdzanek

Sekretarze Kongresu

mgr Sonia Knapczyk

dr Jakub Pieczara 

Rada Programowa Kongresu

dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP – Współprzewodnicząca
dr Marcin Jarząbek – Współprzewodniczący
prof. dr hab. Roman Czaja
prof. Karin Friedrich
prof. Robert Frost
prof. dr hab. Maciej Janowski
prof. dr hab. Jerzy Kochanowski
prof. dr hab. Zdzisław Noga
prof. dr hab. Bożena Popiołek
prof. dr hab. Jacek Purchla
prof. dr hab. Stanisław Sroka
rof. Keely Stauter-Halsted
prof. dr hab. Mariusz Wołos
prof. dr. Jurgita Verbickienė
prof. dr hab. Myroslav Voloshchuk
PD. Dr. habil. Frank Wolff
PD. Dr. Heidi Hein-Kircher
PD. Dr. Katrin Steffen
apl prof. Dr. Jürgen Heyde
dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR
dr hab. Michał Galas, prof. UJ
dr hab. Maciej Górny, prof. IHA PAN
dr hab. Aleksandra Jakóbczyk-Gola
dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK
dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ
dr hab. Katarzyna Kuras, prof. UJ
dr hab. Władysław Stępniak, prof. UMK
dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. UKSW
dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR
dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. IHA PAN
dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP
dr hab. Anna Zapalec, prof. UP
dr Iwona Dadej
dr Mateusz Drozdowski
dr Dorota Drzewiecka
dr Anna Kalinowska
dr Paweł Libera
dr Aleksander Łupienko
dr Wiktor Marzec
dr Konrad Meus
dr Christopher Moore
dr Michał Niezabitowski
dr Vitaliy Nagirnyy
dr Beata Nykiel
dr Bartosz Ogórek
dr Joachim Popek
dr Krzysztof Popek
dr Eva Piirimäe
dr Piotr Puchalski
dr Michał Przeperski
dr Kamil Ruszała
dr Paweł Sękowski
dr Jan Surman
dr Radosław Szymański
dr Adam Świątek
dr Maciej Zakrzewski
dr Jacek Zinkiewicz
mgr Łukasz Galusek
mgr Adrian Kędzierski
mgr Karolina Wanda Olszowska