IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Program IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w wersji PDF

Program IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w wersji PDF

Sekretariat Kongresu

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie ul. Gołębia 13 31-007 Kraków email: sekretariat.ivkongres@uj.edu.pl