IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

19 października godz. 20.00
Uroczysty bankiet, na który zaprasza Prezydent Miasta Krakowa, Pałac Wielopolskich, pl.
Wszystkich Świętych 3-4 (WEJŚCIE TYLKO Z ZAPROSZENIEM)

20 października godz. 19.00
Koncert organowo-wokalny w Bazylice Mariackiej, prof. Krzysztof Michałek i Capella
Marialis (WSTĘP WOLNY)

22 października:

Nieodpłatne zwiedzanie 2 oddziałów Muzeum Krakowa (po wcześniejszej rejestracji w systemie):
Rynek Podziemny godz. 9.00-10.00

Fabryka Emalia Oskara Schindlera godz. 17.00-18.00

Muzeum Krakowa serdecznie zaprasza uczestników Kongresu do zwiedzania innych
oddziałów w dniach 19-22 października (nieodpłatnie, bez rejestracji, za okazaniem
identyfikatora Kongresu:): Pałac Krzysztofory, Wieża Ratuszowa, Barbakan, Celestat, Dom
Zwierzyniecki, Stara Synagoga, Mury Obronne, Kamienica Hipolitów, Dom pod Krzyżem,
Rydlówka, Muzeum Nowej Huty, Muzeum Podgórza, Apteka Pod Orłem, Ulica Pomorska,
Thesaurus Cracoviensis.

Sekretariat Kongresu

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie ul. Gołębia 13 31-007 Kraków email: sekretariat.ivkongres@uj.edu.pl