IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym Kongresu przygotowanym przez TVP Kultura

IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski „Spotkania Kultur”

W dniach 19-22 października 2022 roku w Krakowie odbędzie się IV Kongres Badaczy Dziejów Polski. To niezwykłe wydarzenie jest organizowane przez krakowskich historyków zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Historycznym, a współorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Muzeum Historii Polski. Muzeum Krakowa i Międzynarodowe Centrum Kultury.

Tematem Kongresu będą „Spotkania kultur”. Chcemy przyjrzeć się historii ziem polskich przez pryzmat wzajemnych relacji i oddziaływań różnych nurtów i wzorców kulturowych obecnych tu przez dekady czy stulecia. Idee i dobra, zwyczaje i wzorce, tożsamości i języki spotykały się tu ze sobą niczym w tyglu. Kulturowa, etniczna, językowa, religijna, gospodarcza, demograficzna i społeczna różnorodność stanowiła bowiem dominantę dziejów Polski, która wyryła trwały ślad w naszym dorobku kulturowym i zbiorowej tożsamości.

Zapraszając badaczy zainteresowanych dziejami Polski do Krakowa pragniemy zadać pytania o dynamikę, skalę i złożoność tych oddziaływań, główne kierunki transmisji i retransmisji, a także przyjrzeć się temu, jakie skutki dla historii Polski niosły ze sobą spotkania kultur.

Do udziału w Kongresie zaprosiliśmy reprezentantów różnych dyscyplin: historyków, archeologów, historyków sztuki, antropologów, socjologów, literaturoznawców, językoznawców czy kulturoznawców. Swoje sesje będą mieli doktoranci i studenci. Odbędzie się sesja posterowa oraz kolejna edycja konkursu „Pro Historia Polonorum” na najlepszą zagraniczną książkę o historii Polski wydaną w ciągu ostatnich lat oraz inne wydarzenia towarzyszące, w tym promocja Krakowa jako miasta uniwersyteckiego.

Agnieszka Chłosta-Sikorska i Marcin Jarząbek
Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Sekretariat Kongresu

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie ul. Gołębia 13 31-007 Kraków email: sekretariat.ivkongres@uj.edu.pl